петък, 25 май 2012 г.

За имената и преименуванията на българите мюсюлмани (1912-2000), Евгения Кръстева-Благоева

Имена by Rodopski_Starini on Scribd
Виж също:
Покръстването на българите мюсюлмани. 1912. Пламена Стоянова
1912 г: Събитията в с. Жижево
Възродителни движения и възродителни процеси, Тодор Балкански, 2008
В търсене на себе си. Идентичността на българите мюсюлмани (помаците) - Милена Беновска-Събкова
Articles on the Pomaks (the Bulgarian Muslims) in English
Приемането на Исляма на Балканите - Антон Минков (на английски)
Eвгений Радушев - Помаците. Християнство и Ислям в Западните Родопи. Първа глава
Помашки сълзи /Изселването на помаците/, сп. Български преглед, 1896
Причини за изселването на помаците от Смолянско, 1934
Мари Врина-Николов - Кризи и митове на националната идентичност
Ст. Н. Шишков - 1878: Как помаците спасиха българите християни в Смолянско

родопски старини, евгения кръстева благоева, имената, преименуванията, възродителен процес, българи мюсюлмани, помаци, rodopski starini, pomaks, bulgaria

вторник, 22 май 2012 г.

Каталози на българските средновековни монети - Никола Мушмов, Р. Попов


Античните монети на Балканския полуостров и монетите на българските царе
Никола А. Мушмов, 1912


Ръководство за разкопки, сѫбиране и запазване на старини и монети
Р. Попов, Никола А. Мушмов, 1920


Монетите и печатите на българските царе - Никола Мушмов
родопски старини, родопите, каталог, български, средновековни, монети, радушев, жеков, мушмов, нумизматика, средновековие, монетосечене

четвъртък, 10 май 2012 г.

Сборник на българските юридически обичаи - част 2, С. Бобчев, 1901

Сборник на българските юридически обичаи - част 2, С. Бобчев, 1901

Въ тая часть влазятъ отговори получени или събрани отъ следующите места: Ахъ-Челебийско, Добричь, Евджилери, Еленско, Казанлъшко, Копривщица, Лесковец, Македония, Руссчукско, Старо-Загорско, Т. Пазарджикско, Хасковско, Хисарско, Рупчоско.

1) Ахъ-Челебийско. - Под Ахъ-Челебийско се разбират местата и селата в коритото на река Арда в южната част на Родопите. Обичаите са записвани от Хр. П. Константинов, кореспондент на в. Марица от София, уроженец Ахъ-Челебийски и стенограф на Народното Събрание в София. Обичаите се касаят главно до непотурчените българи в коритото на р. Арда. У Ахряните (потурчените българи) има някакви различия в правните обичаи, променения станали макар и под слабото влияние на исляма. Така например старите обичаи по домакинството останали са непокътнати, когато обичаите при годеж и женитба са съвършено изоставени по простата тази причина, че ислямът запрещава явните (публични) церемониали и излагането на невестата пред обществото. Тук сме длъжни да кажем, че според свитеделството на наший почитаем корреспондент - събирател в Ахъ-Челебийско и другаде, има таквиз "Ахрянски села", гдето потурчаванието в нищо не е изменило старонародните обичаи, гдето хорото се играе, многоженството се счита за грях и има се за грехота, ако не се колят курбани на старите чарковища и "грамади" (могили, кургани). Така правят помаците в Чепинско, Неврокопско, Юте-юс [селата върху наклонността на Родопите към Бяло море по пътя за Скеча (Ксанти)] и Дари-дерско.

ЮрСб - 2 by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, ахъ-челеби, ахъ-челебийско, арда, смолянско, rhodopes, ahi-chelebi, smolyan, arda, стефан савов бобчев, български юридически сборник, народно право

сряда, 9 май 2012 г.

Сборник на българските юридически обичаи - част 1, С. Бобчев, 1896

Сборник на българските юридически обичаи - част 1, Стефан Савов Бобчев, 1896

Въ тая часть влазятъ отговори получени или събрани отъ следующите места: Ахъ-Челебийско, Добричь, Евджилери, Еленско, Казанлъшко, Копривщица, Лесковец, Македония, Руссчукско, Старо-Загорско, Т. Пазарджикско, Хасковско и Хисарско.
1) Ахъ-Челебийско. - Под Ахъ-Челебийско се разбират местата и селата в коритото на река Арда в южната част на Родопите. Обичаите са записвани от Хр. П. Константинов, кореспондент на в. Марица от София, уроженец Ахъ-Челебийски и стенограф на Народното Събрание в София. Обичаите се касаят главно до непотурчените българи в коритото на р. Арда. У Ахряните (потурчените българи) има някакви различия в правните обичаи, променения станали макар и под слабото влияние на исляма. Така например старите обичаи по домакинството останали са непокътнати, когато обичаите при годеж и женитба са съвършено изоставени по простата тази причина, че ислямът запрещава явните (публични) церемониали и излагането на невестата пред обществото. Тук сме длъжни да кажем, че според свитеделството на наший почитаем корреспондент - събирател в Ахъ-Челебийско и другаде, има таквиз "Ахрянски села", гдето потурчаванието в нищо не е изменило старонародните обичаи, гдето хорото се играе, многоженството се счита за грях и има се за грехота, ако не се колят курбани на старите чарковища и "грамади" (могили, кургани). Така правят помаците в Чепинско, Неврокопско, Юте-юс [селата върху наклонността на Родопите към Бяло море по пътя за Скеча (Ксанти)] и Дари-дерско.

ЮрСб - 1 by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, ахъ-челеби, ахъ-челебийско, арда, смолянско, rhodopes, ahi-chelebi, smolyan, arda, стефан савов бобчев, български юридически сборник, народно право