Показват се публикациите с етикет бобчев. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет бобчев. Показване на всички публикации

сряда, 9 май 2012 г.

Сборник на българските юридически обичаи - част 1, С. Бобчев, 1896

Сборник на българските юридически обичаи - част 1, Стефан Савов Бобчев, 1896

Въ тая часть влазятъ отговори получени или събрани отъ следующите места: Ахъ-Челебийско, Добричь, Евджилери, Еленско, Казанлъшко, Копривщица, Лесковец, Македония, Руссчукско, Старо-Загорско, Т. Пазарджикско, Хасковско и Хисарско.
1) Ахъ-Челебийско. - Под Ахъ-Челебийско се разбират местата и селата в коритото на река Арда в южната част на Родопите. Обичаите са записвани от Хр. П. Константинов, кореспондент на в. Марица от София, уроженец Ахъ-Челебийски и стенограф на Народното Събрание в София. Обичаите се касаят главно до непотурчените българи в коритото на р. Арда. У Ахряните (потурчените българи) има някакви различия в правните обичаи, променения станали макар и под слабото влияние на исляма. Така например старите обичаи по домакинството останали са непокътнати, когато обичаите при годеж и женитба са съвършено изоставени по простата тази причина, че ислямът запрещава явните (публични) церемониали и излагането на невестата пред обществото. Тук сме длъжни да кажем, че според свитеделството на наший почитаем корреспондент - събирател в Ахъ-Челебийско и другаде, има таквиз "Ахрянски села", гдето потурчаванието в нищо не е изменило старонародните обичаи, гдето хорото се играе, многоженството се счита за грях и има се за грехота, ако не се колят курбани на старите чарковища и "грамади" (могили, кургани). Така правят помаците в Чепинско, Неврокопско, Юте-юс [селата върху наклонността на Родопите към Бяло море по пътя за Скеча (Ксанти)] и Дари-дерско.родопски старини, ахъ-челеби, ахъ-челебийско, арда, смолянско, rhodopes, ahi-chelebi, smolyan, arda, стефан савов бобчев, български юридически сборник, народно право