сряда, 7 март 2012 г.

Приемането на Исляма на Балканите - Антон Минков

Conversion to Islam in the Balkans - Anton Minkov

Антон Минков е специалист по история и османистика.
Защитава дисертация в престижния Монреалски университет "МакГил". В момента научните му интереси са свързани с влиянието на демографските промени върху сигурността и стабилността на Близкия изток във връзка с етническите конфликти.
Работи като съветник по националната сигурност и отбрана на Канада.

* * *

"Възгледите и разбиранията на местните изследователи относно определено събитие често са в конфликт с възгледите на външните изследователи. Истина е, че местните изследователи са потопени в собствената си среда и се чувстват задължение да задоволят изискванията на местната публика, като по този начин не могат да постигнат обективността и свободата на външния изследовател."

Османското владичество в България винаги е представяно от местните учени като "най-черния момент в историята", а ислямизацията като "трагедия", "асимилация", "насилие" и продукт на "религиозна дискриминация". Когато няма доказателства за насилствеността на ислямизирането, българските учени го представят в негативната светлина на икономическата принуда - "били са толкова отчаяни, че са приели исляма за да се спасят от тежките данъци".
Местните учени, стремейки се да угодят на националистическите настроения на средата в която са потопени, не успяват да се абстрахират и да погледнат обективно на събитията. Този мироглед е продукт на породилите се националистически настроения през 19 век, които довеждат до формирането на националните държави на Балканите. Тези националистически настроения се базират на етническа нетолерантност и омраза към всичко различно. В световните енциклопедии през 20 век навлизат термините "балканизация" и "балканизирам" със значение на "разделяне на враждебно настроени групи хора".

Уикипедия - Балканизация

See also:
Communist Modernisation and Gender: The Experience of Bulgarian Muslims 1970-1990
Lenka Nahodilova


антон, минков, ислямизиране, мохамедани, мюсюлмани, българи мохамедани, българи мюсюлмани, помаци, балканите, ислям, изтурчване, потурчване, pomaks, bulgarian muslims, родопски старини, rodopski starini, rhodopes, rodopi, родопски старини, родопи, родопите, родопска, история, изследвания, фолклор, народни, песни, стою шишков, васил дечев, васил дечов, петър маринов, николай хайтов, любомир милетич, българи, християни, мюсюлмани, мохамедани, помаци, помак, rodopski starini, rhodope antiquities, Bulgarian Muslims, Pomaks, pomak, Rhodope Mountains, Rodopi, Rhodopes, Ροδόπη, Πομάκοι

неделя, 4 март 2012 г.

Eвгений Радушев - Помаците. Трета глава

Евгений Радушев - Помаците.
Християнство и Ислям в Западните Родопи
с долината на р. Места
15 - 30те год на 18 в., Кн. 1

Трета глава: Обръщенството в исляма и Западните Родопи и Поместието като процес. 1. "Обсадената" планина, 2. Обръщенството в ислям като социален процес, 3. Етапи на социалното обръщенство в казата Неврокоп - иноваторите, ранните последователи, ранното мнозинство, късното мнозинство и закъснелите последователи.

Заключителни думи. Таблици 18, 19, 20. Резюме на английски език. Библиография

83797852-er1-ch-iii by Rodopski_Starini on ScribdЕвгений, Радушев, помаците, помаци, българи мюсюлмани, мохамедани, ислямизация, приемане на ислям, западни родопи, неврокоп, pomaks, western Rhodopes, Nevrokop, Mesta, места, pomak, Πομάκοι, Pomaklar, родопски старини, родопи, родопите, родопска, история, изследвания, фолклор, народни, песни, стою шишков, васил дечев, васил дечов, петър маринов, николай хайтов, любомир милетич, българи, християни, мюсюлмани, мохамедани, помаци, помак, rodopski starini, rhodope antiquities, Bulgarian Muslims, Pomaks, pomak, Rhodope Mountains, Rodopi, Rhodopes, Ροδόπη, ΠομάκοιEвгений Радушев - Помаците. Първа глава
Eвгений Радушев - Помаците. Втора глава
Eвгений Радушев - Помаците. Трета глава

Eвгений Радушев - Помаците. Втора глава


Евгений Радушев - Помаците.
Християнство и Ислям в Западните Родопи
с долината на р. Места
15 - 30те год на 18 в., Кн. 1

Втора глава: Eтнорелигиозни процеси в Западните Родопи и Поместието под османска власт - основни положения. 1. Една уникална ситуация, 2. За подходите, 3. Субект-обект на ислямизацията. Причини и мотиви за преминаване към исляма, 4. Смисълът на историографските митове за ислямизацията

ER1 - Ch II by Rodopski_Starini on ScribdРодопски старини / Rodopski Starini / Rhodopes / Западни Родопи / Неврокоп / Поместието / Muslim Bulgarians / Pomaks, родопски старини, родопи, родопите, родопска, история, изследвания, фолклор, народни, песни, стою шишков, васил дечев, васил дечов, петър маринов, николай хайтов, любомир милетич, българи, християни, мюсюлмани, мохамедани, помаци, помак, rodopski starini, rhodope antiquities, Bulgarian Muslims, Pomaks, pomak, Rhodope Mountains, Rodopi, Rhodopes, Ροδόπη, ΠομάκοιEвгений Радушев - Помаците. Първа глава
Eвгений Радушев - Помаците. Втора глава
Eвгений Радушев - Помаците. Трета глава

Eвгений Радушев - Помаците. Християнство и Ислям в Западните Родопи. Кн.1


Евгений Радушев - Помаците.
Християнство и Ислям в Западните Родопи
с долината на р. Места
XV в. - 30те год на XVIII в.
Кн. 1

Увод.
Първа глава: Западните Родопи и Поместието като част от османското социално-икономическо пространство. 1.За властта и хората в държавата на Османовци, 2. Социално-икономическите параметри на средата, 3. Социално-икономическата среда и институции

ER1 - Ch I by Rodopski_Starini on Scribd


Eвгений Радушев - Помаците. Първа глава
Eвгений Радушев - Помаците. Втора глава
Eвгений Радушев - Помаците. Трета главаЕвгений, Радушев, помаците, помаци, българи мюсюлмани, мохамедани, ислямизация, приемане на ислям, западни родопи, неврокоп, pomaks, western Rhodopes, Nevrokop, Mesta, места, pomak, Πομάκοι, Pomaklar, родопски старини, родопи, родопите, родопска, история, изследвания, фолклор, народни, песни, стою шишков, васил дечев, васил дечов, петър маринов, николай хайтов, любомир милетич, българи, християни, мюсюлмани, мохамедани, помаци, помак, rodopski starini, rhodope antiquities, Bulgarian Muslims, Pomaks, pomak, Rhodope Mountains, Rodopi, Rhodopes, Ροδόπη, Πομάκοι