неделя, 4 март 2012 г.

Eвгений Радушев - Помаците. Трета глава

Евгений Радушев - Помаците.
Християнство и Ислям в Западните Родопи
с долината на р. Места
15 - 30те год на 18 в., Кн. 1

Трета глава: Обръщенството в исляма и Западните Родопи и Поместието като процес. 1. "Обсадената" планина, 2. Обръщенството в ислям като социален процес, 3. Етапи на социалното обръщенство в казата Неврокоп - иноваторите, ранните последователи, ранното мнозинство, късното мнозинство и закъснелите последователи.

Заключителни думи. Таблици 18, 19, 20. Резюме на английски език. Библиография

83797852-er1-ch-iii by Rodopski_Starini on ScribdЕвгений, Радушев, помаците, помаци, българи мюсюлмани, мохамедани, ислямизация, приемане на ислям, западни родопи, неврокоп, pomaks, western Rhodopes, Nevrokop, Mesta, места, pomak, Πομάκοι, Pomaklar, родопски старини, родопи, родопите, родопска, история, изследвания, фолклор, народни, песни, стою шишков, васил дечев, васил дечов, петър маринов, николай хайтов, любомир милетич, българи, християни, мюсюлмани, мохамедани, помаци, помак, rodopski starini, rhodope antiquities, Bulgarian Muslims, Pomaks, pomak, Rhodope Mountains, Rodopi, Rhodopes, Ροδόπη, ΠομάκοιEвгений Радушев - Помаците. Първа глава
Eвгений Радушев - Помаците. Втора глава
Eвгений Радушев - Помаците. Трета глава