вторник, 12 април 2016 г.

Нурие Муратова, "Пряк потомък на славяните и траките, а сега вече и на прабългарите". Eтническата антропология и Възродителният процес в България.

Нурие Муратова

"Пряк потомък на славяните и траките, а сега вече и на прабългарите"
Eтническата антропология и Възродителният процес в България

Настоящата статия разглежда едно изследване, което представлява анахронизъм в науката дори за времето си. Резултатите му не намират сериозно разпространение в научните среди, но оставят трайни масови нагласи сред населението.
Съмнителността на получените резултати е доказана и това води до отказ на науката от този тип изследвания на произхода. В науката от социалистическия блок, обаче, особено там, където национализмът взема връх, под формата на етническа антропология, тези изследвания се оказват актуални и приложими. Докато расовата теория в някакъв смисъл се опитва да обясни различия, които да оправдаят колониалните реалности, то в българския случай в края на ХХ век етническата антропология е използвана, за да се оправдае асимилирането на групи от населението и да се отрекат различия от културен характер. Подобен род изследвания са използвани от БКП за оправдаване на Възродителният процес, който има за цел веднъж и завинаги да изличи всякакви различия между малцинствените групи.

Преки наследници by Rodopski_Starini