неделя, 6 декември 2015 г.

Родопски песни във възрожденската книжнина. Композиционно изграждане на любовните песни.

Родопската песен и фолклор в нашата възрожденска литература - Андрей Печилков
-----------------------------

Щрих към композиционното изграждане на любовните народни песни (върху материал от Средните Родопи) - Соня Райчева