Sunday, December 13, 2015

Курбаните при българските мюсюлмани - Горан Благоев

Курбаните при българските мюсюлмани - Горан Благоев.
Сп. Български фолклор, кн. 3-4, 1996

Канонични кръвни жертви в традицията на българите мюсюлмани.

КрбнГБлаг by Rodopski_Starini