понеделник, 11 април 2011 г.

1/2 За малко из царството на Родопите, Неделев, 1907

Откъс: "... Справедливостта го изисква да споменем, кой именно е оттървал манастиря, за да не стане на пепел през времето на грозната 1876 година. През същата година дохождат в манастиря кадията от гр. Станимака и с него заедно известния на повечето българи Ахмед-ага Тъмръшлията през светлата седмица в петък (в този петък става сбор в манастиря). Игуменът, който и досега управлява манастиря, в един разговор казал на Ахмед ага: "Ахмед-ага, баща ти доде беше жив, той е бил най-голям защитник на манастиря ни; той се помина, сега ти оставаш негов наследник, за да браниш и покровителствуваш манастиря ни." В отговор на игумена, Ахмед ага казал: "Попе, ако би някой да направи и най-малко зло, извести ми с едно писъмце от две думи и злосторниците под земята да са, аз ще ги намеря". И наистина, Ахмед ага показал своето обещание на дело.
В същата тази зловеща за българския народ 1876 г, именно в това време, когато башибозуците ударили да колят и горят селото Перущица (което е на югозапад от гр. Пловдив до самите северни поли на Родопските планини и на разстояние около три часа), една орда от 500 души явила се в с. Чаушово, като имала намерение и там да отиде да обере и изгори манастиря. Ахмед ага, който е бил в това време кърсердарин (пристав по преследване разбойниците) и обикалял тогава селата около гр. Станимака, за да пази тишината в това размирно време, се е намирал в едно близо до гр. Станимака (неизвестно ни е името на това село). Известен от манастиря за намерението веднага провожда своя юзбашия и съотечественик Мустафа Семерджиолу в с. Чаушово да обади на помаците да не би да отидат в манастиря Св. Петка и да не би да направят някакво зло, защото, казал Ахмед-ага "всичките през топус ще ги прекарам". ...

1/2 За малко из царството на Родопите, 1907