четвъртък, 6 юни 2013 г.

Статии от сборника на Държавен Архив - Смолян, 1997

Статии от сборника на Държавен Архив - Смолян, 1997


Новоиздирени документи за султански лов в Доспат през 1715 г.
Петко Груевски

ЛовДспт by Rodopski_Starini on ScribdДокументи за Средните Родопи в личните фондове, съхранявани в Държавен Архив - Пловдив
Александър Маринов

ЛичФонд-ДА-Плд by Rodopski_Starini on Scribd
Два непубликувани ръкописни труда за Родопите, съхранявани в научния архив на БАН
Цветана Величкова

Непyблик - БАН by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини родопска история държавен архив смолян пловдив доспат непубликувани документи историята на родопите александър маринов петър маринов българи мохамедани българи мюсюлмани християни помаци стою шишков

понеделник, 3 юни 2013 г.

Българите в Драмско, Зъхненско, Кавалско, Правишко и Саръшабанско - Й. Георгиев и Ст. Н. Шишков

Българите в Драмско, Зъхненско, Кавалско, Правишко и Саръшабанско
Йордан Поп Георгиев и Стою Н. Шишков, 1918

Георг-СтНШ-Бълг by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини йордан поп георгиев попгеоргиев стою шишков българите в източна македония беломорието драма зъхна кавала саръ шабанско българи родопите родопа източна тракия източна македония беломорие, Боян Добрев, Boyan Dobrev

Смолянската антропонимична система... - Колектив, 2012

Смолянската антропонимична система като част от ономастиката на българските Родопи

МАРИЯ ПЕТРОВА, ВАНЯ КРЪСТАНОВА, ЕЛЕНА НИКОЛОВА, МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВ, НИНА ТОМОВА
Пловдивски yниверситет "Паисий Хилендарски", Филиал Смолян


СмАнтрп by Rodopski_Starini on Scribd
родопски старини смолян смолянската антропонимична система антропонимия централни родопи средна родопа смолянска

сряда, 29 май 2013 г.

Периодическо списание на българското книжовно дружество, 1882-1907

Периодическо списание на българското книжовно дружество (БАН)
СофияКниги 1-6, 1882

Периодическо списание, 1-6, 1882 by Rodopski_StariniКниги 7-12, 1884

Периодическо списание, 7-12, 1884 by Rodopski_StariniКниги 13-18, 1885

Periodichesko_spisanie 13-18 by Rodopski_StariniКниги 19-24, 1886

Periodichesko_spisanie 19-24 by Rodopski_StariniКниги 25-30 (липсват)

Книги 31-36

Periodichesko_spisanie 31-36 by Rodopski_Starini
Книги 37-42

Periodichesko_spisanie 37-42 by Rodopski_StariniКниги 43-48 (липсват)

Книги 49-54

Periodichesko_spisanie 49-54 by Rodopski_Starini
Книги 55-58 (липсват)


Книги 59-60


Брой 61

Periodichesko_spisanie 61 by Rodopski_Starini
Брой 62

Periodichesko_spisanie 62 by Rodopski_Starini
Брой 63

Periodichesko_spisanie 63 by Rodopski_Starini
Брой 64

Periodichesko_spisanie 64 by Rodopski_Starini
Брой 65

Periodichesko_spisanie 65 by Rodopski_Starini
Брой 66

Periodichesko_spisanie 66 by Rodopski_Starini

родопски старини периодическо списание на българското книжовно дружество софия средец БАН Боян Добрев, Boyan Dobrev