понеделник, 14 януари 2013 г.

Дружба Родина - За и Против. Материали от юбилейния сборник на Държавен архив - Смолян

Дружба Родина - За и Против
Материали от юбилейния сборник на Държавен архив - СмолянДружба „Родина“ - Уикипедия

Дружба "Родина", пълно име Българомохамеданска културно-просветна и благотворителна дружба "Родина", е противоречиво движение през 1937 - 1947 г. с активното участие на част от мюсюлманите в България, главно в Среднородопието за приобщаване към българската нация. Грубата намеса на българската държава в неговата дейност по време на Втората световна война и след 9 септември 1944 г. унищожава просветните и културни постижения на движението.
Изявени критици посочват, че организацията за културно-просветно издигане на българите мюсюлмани се превръща в инструмент на държавната власт за асимилиране на помаците. Използваните насилствени методи за "модернизирането" на общността и до днес се смятат за противоречиви.

---------------------------

Дружба "Родина" - организация и дейност. Митко Кадиров - София

Рд-Пр by Rodopski_Starini on Scribd
Истината за дружба "Родина". Петър А. Маринов - Пловдив

Рд-За by Rodopski_Starini on Scribd

родопски старини дружба родина помаци българи мохамедани мюсюлмани възродителни процеси преименуване на помаците покръстване

Боян Добрев / Boyan Dobrev

четвъртък, 10 януари 2013 г.

Родови изследвания. Материали от юбилейния сборник на Държавен архив - Смолян.Родови изследвания в Смолянско.
Материали от юбилейния сборник на Държавен архив - Смолян, 1997.


ДА-РД by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини родопите смолян смолянско беден бyковия род арда могилица брезе широка лъка рyдозем момчиловци константин канев родове родови изследвания средни родопи

Боян Добрев / Boyan Dobrev

четвъртък, 3 януари 2013 г.

Петър Маринов - Българите мохамедани


Петър Маринов - Българите мохамедани

ПМ-БМХ by Rodopski_Starini

родопски старини петър маринов родина родинско движение българи мохамедани българи мюсюлмани помаци помакиня помак българи мюсюлмани родопите смолян девин доспат велинград златоград pomak pomaks bulgarian muslims възродителен процес преименyване на помаците покръстване на помаците караманджyков шишков попконстантинов

Боян Добрев / Boyan Dobrev

вторник, 1 януари 2013 г.

Върховръх. Малка тyристическа библиотека - Иван ПанайотовВърховръх. Малка тyристическа библиотека - Иван Панайотов

ВРХ by Rodopski_Starini on Scribdродопите родопски старини тyристически маршрyти върховръх връховръх модър персенк осиково