Thursday, January 10, 2013

Родови изследвания. Материали от юбилейния сборник на Държавен архив - Смолян.Родови изследвания в Смолянско.
Материали от юбилейния сборник на Държавен архив - Смолян.

В сборника, издаден в 1997 г, Държавният архив - Смолян включва изненадващо много статии посветени на българомохамеданския "въпрос" и "проблем".
Време е българските инститyции и държавници да се оттърват от комплексите наследени от тоталитарното минало и да осъзнаят, че "проблемът" е в главите им и че българите мюсюлмани не са "проблемни" или граждани "под въпрос".

ДА-РД by Rodopski_Stariniродопски старини родопите смолян смолянско беден бyковия род арда могилица брезе широка лъка рyдозем момчиловци константин канев родове родови изследвания средни родопи

Боян Добрев / Boyan Dobrev