петък, 31 август 2012 г.

Опис на крепостите в Крумовградско, Иван Балкански - 1975

Опис на крепостите в Крумовградско, Иван Балкански - 1975


родопски старини, крепости в родопите, крумовград, крумовградско, тракийски крепости, византийска крепост, средновековни крепости, орманлар, обичник, метличка, асара, татул, устра, източни родопи, сърнак, златолист, храстово, юзундере, узундере, река кисебир, кран, крал, токачка, село егрек, градището, марин дол, света марина, дивисилово, село черничево, дутли, картал, картол, карталът, ивайловград, село хисар, село звездел, село странджево, балджа,

четвъртък, 30 август 2012 г.

Х. и К. Шкорпил - География и статистика на Княжество България, 1892

Братя Херман и Карел Шкорпил
География и статистика на Княжество България, 1892

Родопски старини, Родопите, Карел Шкорпил, Херман Шкорпил

сряда, 29 август 2012 г.

Тодор Стойчев - Родопски речник. Допълнение - 1970

Т. Стойчев - Родопски речник. Допълнение
Българска диалектология, 1970Виж също:
Родопски речник. Второ допълнение - Тодор Стойчев, 1983
Тодор Стойчев - Родопски речник. Допълнение, 1970
Тодор Стойчев - Родопски речник, 1965
Любомир Милетич - Източните български говори, 1905
Към историята на българския език - Б. Цонев, 1903
Б. Цонев - Поправки и допълнения към Милетичевата книга "Източните български говори" - 1905
Б. Цонев - Увод в историята на българския език, 1901
Рупски говори. Безпредложни конструкции на мястото на стари падежи - Н. Павлова, 1980
Рупски говори. Изравняване на формите за мъжки и среден род - М. Китанова, 1980
Любомир Милетич - Търлиското евангелие от 1861
Александър Тeодоров Балан - "Един особен звук в родопското наречие", 1904
П. Р. Славейков - Рупското или рупаланско наречие, 1882
"Родопското наречие" - Христо Попконстантинов, 1889
Л. Милетич - Фонетични особености на помашките говори в Чепинско, 1905
Л. Милетич - Старобългарска граматика, 1906
Л. Милетич - Родопските диалекти на българския език, 1912 (на немски)
Западнорупски диалекти в Търлиското евангелие - Т. Дерекювлиев
Развой на гласна ѣ (ят) в източните родопски говори - Мирослав Михайлов
Езикови бележки из с. Бачково - Ст. Шишков, 1905
Родопски говори - Дребни синтактични бележки върху употребата на лу, лю, ле, ляй и хамен, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 11, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 10, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 9, Дован хисар, Дедеагач. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 8, Ст. Шишков 1907. Говорът в Дован Хисар, Дедеагачко
Родопски говори - 7, Стою Шишков, 1907. Говорът на Кетенлъшките помаци
Родопски говори - 6, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 5, Ст. Шишков, 1906 /Смилян, Тозборун - Могилица, Пашмакли - Смолян/
Родопски говори - 4, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 3, Ударението в централния ахъ-челебийски говор, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 2, Отглаголни именни форми, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 1, Суфикси за увеличителни и умалителни имена, Ст. Шишков, 1905
Неопределителни местоименни форми в българските диалекти - Марияна Витанова
Максим Младенов - Говорите в Родопите
Сребрю Георгиев - Говорът в с. Чешнегир, 1907
Тълковен речник на турцизмите в българския език - Весела Кръстева
Речник на думи турски и гръцки в езика български - М. Павлев, Ал. Живков, 1855 г


родопски старини, родопски диалект, рупски говор, рупчоски диалект, средни родопи, северни родопи, девин, настан, беден, широка лъка, смолян, арда, златоград, славеино, момчиловци, левочево, родопите, речник на родопските думи

вторник, 28 август 2012 г.

Тодор Стойчев - Родопски речник, 1965-1983

Т. Стойчев - Родопски речник
Българска диалектология, 1965----------------------------------------------------------------------


Тодор Стойчев - Родопски речник. Допълнение - 1970


----------------------------------------------------------------------

Родопски речник. Второ допълнение - Тодор Стойчев, 1983ТОДОР СТОЙЧЕВ СТРУНЧЕВСКИ е роден на 17 ноември 1896 г. в с. Карлуково (дн. с. Славейно). Баща му Стойчо Петков Струнчевски е бил един от големите общественици на селото, кмет на Карлуково близо 15 г. Тодор Струнчевски получава начално образование в родното си село, а прогимназиално - в Гюмюрджина. По-късно, завършва Пловдивската мъжка гимназия, като преподава частни уроци, за да се издържа. Една година учителства в родното си село и се връща отново в Пловдив, където завършва Учителския институт. Отдава се на учителската професия, като е учител последователно в Шеста и Четвърта прогимназия, а от 1934 г. до пенсионирането си е директор на Втора прогимназия, която под неговото управление е обявена за образцова. Приживе е публикувал статии, посветени на родопските говорни особености. Повече от две десетилетия той проучва говорите от поречието на Арда до Места, издирва интересни езикови форми, почти забравени песни и предания, въодушевява към събирателска дейност учители от родопските селища. В резултат на това Тодор Стойчев създава „Родопски речник” (отпечатан в „Българска диалектология”). Той е един от инициаторите за основаването на Славеиновска земляческа дружба в Пловдив през 1930 г. Участва активно в редактирането на монографията „Славеино минало”, „Селищната монография за с. Габрово, Ксантийско и др.
Виж също:
Родопски речник. Второ допълнение - Тодор Стойчев, 1983
Тодор Стойчев - Родопски речник. Допълнение, 1970
Тодор Стойчев - Родопски речник, 1965
Любомир Милетич - Източните български говори, 1905
Към историята на българския език - Б. Цонев, 1903
Б. Цонев - Поправки и допълнения към Милетичевата книга "Източните български говори" - 1905
Б. Цонев - Увод в историята на българския език, 1901
Рупски говори. Безпредложни конструкции на мястото на стари падежи - Н. Павлова, 1980
Рупски говори. Изравняване на формите за мъжки и среден род - М. Китанова, 1980
Любомир Милетич - Търлиското евангелие от 1861
Александър Тeодоров Балан - "Един особен звук в родопското наречие", 1904
П. Р. Славейков - Рупското или рупаланско наречие, 1882
"Родопското наречие" - Христо Попконстантинов, 1889
Л. Милетич - Фонетични особености на помашките говори в Чепинско, 1905
Л. Милетич - Старобългарска граматика, 1906
Л. Милетич - Родопските диалекти на българския език, 1912 (на немски)
Западнорупски диалекти в Търлиското евангелие - Т. Дерекювлиев
Развой на гласна ѣ (ят) в източните родопски говори - Мирослав Михайлов
Езикови бележки из с. Бачково - Ст. Шишков, 1905
Родопски говори - Дребни синтактични бележки върху употребата на лу, лю, ле, ляй и хамен, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 11, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 10, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 9, Дован хисар, Дедеагач. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 8, Ст. Шишков 1907. Говорът в Дован Хисар, Дедеагачко
Родопски говори - 7, Стою Шишков, 1907. Говорът на Кетенлъшките помаци
Родопски говори - 6, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 5, Ст. Шишков, 1906 /Смилян, Тозборун - Могилица, Пашмакли - Смолян/
Родопски говори - 4, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 3, Ударението в централния ахъ-челебийски говор, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 2, Отглаголни именни форми, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 1, Суфикси за увеличителни и умалителни имена, Ст. Шишков, 1905
Неопределителни местоименни форми в българските диалекти - Марияна Витанова
Максим Младенов - Говорите в Родопите
Сребрю Георгиев - Говорът в с. Чешнегир, 1907
Тълковен речник на турцизмите в българския език - Весела Кръстева
Речник на думи турски и гръцки в езика български - М. Павлев, Ал. Живков, 1855 г


родопски старини, родопски диалект, рупски говор, рупчоски диалект, средни родопи, северни родопи, девин, настан, беден, широка лъка, смолян, арда, златоград, славеино, момчиловци, левочево, родопите, речник на родопските думи