понеделник, 3 август 2015 г.

Родопски обредни практики или свето място без време - Катя Меламед, 1995

Родопски обредни практики или свето място без време - Катя Меламед
сп. Български фолклор, кн. 1-2, 1995родопите, родопа, родопски, обредни, погребални, практики