понеделник, 3 август 2015 г.

Сакралното във фолклорната култура на изповядващи исляма в България - Ваня Матеева, 1995

Сакралното във фолклорната култура на изповядващи исляма в България - Ваня Матеева
сп. Български фолклор, кн. 1-2, 1995


СакрФолкБгМ by Rodopski_Starini


българи мюсюлмани, мохамедани, ислям, религия, алеви, алевии, казълбаши, шиити, сунити, фолклор