Wednesday, April 29, 2015

Дрънковите музикални инструменти - саз, булгария, тамбура. Румяна Маргаритова.

Саз, булгария, тамбура или за разграничаването на кордофонните "дрънкови" музикални инструменти на територията на България.
Румяна Маргаритова


Саз, Булгария, Тамбура by Rodopski_Starini