понеделник, 15 април 2013 г.

Старата родопска архитектура - проф. арх. Борислав Стоянов, 1964

Старата родопска архитектура - проф. арх. Борислав Стоянов, 1964СтРАр by Rodopski_Starini on Scribd
Виж също:
Конакът на Салих ага в Смолян - арх. Матей Матеев
Среднородопски конаци - арх. Матей Матеев


родопски старини старата родопска архитектура Борислав Стоянов средни родопи
тайни дюлгерски езици мещерски език