четвъртък, 17 януари 2013 г.

Змията като древен кyлт в митологията на траките и остатъци в Родопите - Ангел Сарандалиев



Змията като древен кyлт в митологията на траките и остатъци в Родопите - Ангел Сарандалиев
Материали от юбилейния сборник на Държавен архив - Смолян



Виж също:
Забравената светица - Увод, Валерия Фол
Един старинен култ в Родопите... (почитане на св. Марина) - Иваничка Георгиева



родопски старини траки родопи родопите змия змията света марина