Saturday, January 19, 2013

Изследвания: Огнището и 6000 години хляб в РодопитеМатериали от юбилейния сборник на Държавен архив - Смолян

Огнището в бита на родопчани - Костадин Кyклев

огн by Rodopski_Starini on Scribd6000 години хляб в Родопите - Димитър Райчев
По материали от изследвани антроположки пещерни седименти в Ягодинската пещера (Имамова дyпка) и Пещерата на стрелите.

Яг by Rodopski_Starini on Scribdродопски изследвания история археология родопите родопа ягодинската пещера имамова дyпка спелеология пещерни изследвания хляб огнището оджак огнище