събота, 19 януари 2013 г.

Изследвания: Огнището и 6000 години хляб в РодопитеМатериали от юбилейния сборник на Държавен архив - Смолян

Огнището в бита на родопчани - Костадин Кyклев


6000 години хляб в Родопите - Димитър Райчев
По материали от изследвани антроположки пещерни седименти в Ягодинската пещера (Имамова дyпка) и Пещерата на стрелите.родопски изследвания история археология родопите родопа ягодинската пещера имамова дyпка спелеология пещерни изследвания хляб огнището оджак огнище