Sunday, November 11, 2012

Живи и изчезнали родови и прякорни имена в Смолян, кв. Устово - Анастас Саламбашев


Живи и изчезнали родови и прякорни имена в Смолян, кв. Устово - Анастас Саламбашев
Родопски сборник, кн. 5

ПрякИм by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини анастас саламбашев Устово смолян родови имена прякори родопите смолянско