петък, 26 октомври 2012 г.

Бачковски манастир: датировка на двете църкви и дарители


Към въпроса за датировката на двете църкви в Бачковския манастир, Стефан Бояджиев
Родопски сборник, кн.3, 1972

БачМ1 by Rodopski_Starini on ScribdЕпиграфски свидетелства за български села - дарители на Бачковския манастир, Тодор Герасимов.
Родопски сборник, кн. 3, 1972

БачМ2 by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, родопите, бачково, бачковски манастир, датировка, дарители