събота, 20 октомври 2012 г.

Късноантичен некропол при с. Беден, См - Маргарита Ваклинова


Късноантичен некропол при с. Беден, Смолянско - Маргарита Ваклинова

Бдн by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, беден, девин, смолян, смолянско, девинско, брезе, широка лъка, тракийски некропол, късноантичен некропол, траки, родопите