петък, 19 октомври 2012 г.

Османотурски документи от селата Могилица и Буково - Цв. Стайкова, 1972


Османотурски документи от селата Могилица и Буково, Смолянско - Цв. Стайкова
Родопски сборник, кн. 3, 1972родопски старини, османотурски документи, османски документи, турски документи, могилица, тозбурун, салих ага, буково, смолян, смолянско, ахъчелеби, родопите