неделя, 17 юни 2012 г.

Места на паметта: Дебатите и митовете, Николай Аретов

Николай Аретов е професор д.ф.н. в Института за литература, зам.-главен редактор на списание "Литературна мисъл", главен редактор на издателство "Кралица Маб". Член на Академичния кръг по сравнително литературознание (2011 - председател), Българско общество за проучване на осемнадесети век (1997-2004 - председател), Сдружение български писатели и др. Автор на множество публикации в научни и литературни издания, между които книгите "Димитър и Рахил Душанови" (1988), "Преводната белетристика от първата половина на ХIХ в. Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията" (1990), "Убийство по български. Щрихи от ненаписаната история на българската литература за престъпления" (1994; 2007), "Българското възраждане и Европа" (1995; 2001), "Васил Попович. Живот и творчество" (2000), "Национална митология и национална литература" (2006), "Българската литература от епохата на националното възраждане" (2009) и др. Подготвял е издания на Паисий Хилендарски, Владимир Полянов, Васил Попович. Сам и в съавторство съставя редица научни сборници "Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи" (2001), "Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха" (Т. 1, 2001; Т. 2, 2002 Т. 4, 2003), "Модерността вчера и днес" (2003), "Пари, думи, памет" (2004), "Въобразените текстове на Българското възраждане. В чест на Стефана Таринска" (2005), "Въпреки различията. Интеркултурни диалози на Балканите" (2008) и др.; участва в подготовката на второто издание на шесттомника "Библиотека "Български писатели" (2003-2004) и на "Избрани студии" от Юрдан Трифонов. Превежда от английски "Националната идентичност" от Антъни Смит, "Югоизточна Европа под османско владичество" от Питър Шугър и др. Научните му интереси са в областта на литературната история, сравнителното литературознание, историята на културата.

Източник: http://balkansbg.eu/bg/content/e-sadarzhanie/299-sites-of-memory-debates-and-myths.html

Ар - М


родопски старини, родопска история, исторически бележник, хрониката на поп алигорко, методи драгинов, методий драгинов


Виж също:

Поредният възрожденски фалшификат - хрониката на поп Методи Драгинов
Даниела Горчева - Кого разделя "Време разделно"
Даниела Горчева - Антон Дончев в Европа
За поръчаното "Време разделно" и безсилието на българската историография
"Време разделно" или роман, написан върху два исторически фалшификата
П. Маринов за фалшификацията, наречена "исторически бележник"
Николай Хайтов за фалшификацията, наречена "исторически бележник"
Николай Хайтов - Родопската история в някои статии на проф. Петър Петров
Николай Хайтов - Пирамида на заблудите
Мари Врина-Николов - Кризи и митове на националната идентичност
За Висарион Смолянски или как Родопите се сдобиха с измислен светец
Достоверността на един летопис и на един роман - Даниела Кирилова
Средновековни византийски епископии в Родопите
За достоверността на една летописна бележка от XVII век - Георги Митринов
Гласовете на миналото: Факти и митове, Николай Аретов