вторник, 5 юни 2012 г.

Румен Сребранов - Българите мюсюлмани от Чечкия регион и тяхната лингвистична самоидентификация

Румен Сребранов - Българите мюсюлмани от Чечкия регион и тяхната лингвистична самоидентификация

Rumen Srebranov
Bulgarian Muslims from the Chech Region and Their Linguistic Self-Identificationrhodopes, rodopi mountains, rumen srebranov, bulgarian muslims, pomaks, nevrokop, chech region, history, родопски старини, родопска история, родопите, румен сребранов, чеч, чечко, неврокоп, българи мюсюлмани, помаци, родопски диалекти