Wednesday, June 6, 2012

1903, Материали за изучаване Одринския вилает - Т. Карайовов
1903 ОдрВил родопски старини, родопи, история, одрин, одрински, вилает, родопа, rodopi, rhodopes, Ροδόπη, history, edirne, рупчоска околия, източни родопи, средни родопи, смолян, устово, девин, селча, източна тракия, македония, турция, население,