Tuesday, January 24, 2012

Алтън-Панига /Златна Панега/ - сп. Труд, 1887 г

Алтън-Панига, 1887. Помаци в Северна България

Помаците в Северна България, сп. Труд 1 - 1887