Thursday, May 5, 2011

Обработване домашните ръчни платове в Родопите - 2, Ст. Шишков - 1907

Обработване на домашни платове 2, Ст. Шишков - 1907