Thursday, April 14, 2011

Помакиня в байрямската си премяна от Родопите, 1907