четвъртък, 10 март 2011 г.

Апостолов - Родопска сватба, 1905

Апостолов - Родопска сватба, 1905
родопски старини, родопска сватба, годеж,