петък, 28 юли 2023 г.

Ангел Гоев - Леене на куршум за страх, 1981

Ангел Гоев - Леене на куршум за страх. сп. Българска етнография, кн. 3-4, 1981

Ангел Гоев - Баене за страх в българската народна медицина, 1984

Ангел Гоев - Баене за страх в българската народна медицина. сп. Българска етнография, кн. 1, 1984

Евгения Троева - Знаци на религиозната принадлежност и тяхната употреба, 2012

Евгения Троева - Знаци на религиозната принадлежност и тяхната употреба. сп. Българска етнология, бр. 1-2, 2012

Облеклото между светското и религиозното: политики и идентичност - Ива Кюркчиева, Мая Косева, 2012

Облеклото между светското и религиозното: политики и идентичност - Ива Кюркчиева, Мая Косева. сп. Българска етнология, бр. 1-2, 2012