четвъртък, 24 октомври 2019 г.

Старите родопски песни - 4. Архив на БАН 1950-60 г.

Автентични родопски песни. Теренни записи, 1950-1960 г.
Източник: Институт за Изкуствознание към БАН


1. Владика се потурчва от любов към ханъмка



Де се бе чуло-видяло
владика турчин да стане,
владика турчин да стане.
Бърем да беше за нещо,
за едно бяло ханъмче

Веселчане, Кърджали, ЮБ - Родопи
изп. Добринка Иванова Маврева, р. 1942
Тем: Владика сменя вярата си /потурчва се/ от любов към ханъмка
Обр: Дешифрирал Тодор Тодоров
----------------------------------------------------------------

2. Израсло ми е израсло, тенко ми дърво високо



Израсло ми е израсло,
тенко ми дърво високо,
на равно поле широко


Тематика - За всекидневни отношения
Веселчане, Кърджали
изп. Петкана Богданова Мишкова, р.1907
---------------------------------------------------------------

3. Стоян мами си думаше



Стоян мами си думаше:
- Стани ми, мамо, извади
моята най баш премяна
да си се Стоян премени.


Тематика - Хайдушка
изп. Зюмбюла
Веселчане, Кърджали
зап. Тодор Тодоров
---------------------------------------------------------------

4. Да са бе чуло видяло зълва буля си да жали



Де се бе чуло видяло (мари+)
зълва буля си да жали


изп. Зюмбюла
Веселчане, Кърджали
зап. Тодор Тодоров
Тематика - Семейни отношения
-------------------------------------------------------------

5. Стояне, засвирили са кавали



Стояне, засвирили са кавале, /2/
Стояне, доло, долната махала, /2/


изп. Зюмбюла
Веселчане, Кърджали
зап. Тодор Тодоров
Тематика - Семейни отношения
------------------------------------------------------------

6. Стано, Стано, бяла Стано



- Стано, Стано, бяла Стано,
пустуту ти бяло лице,
пустуту ти бяло лице
и твоите черни очи


изп. Зюмбюла
Веселчане, Кърджали
зап. Тодор Тодоров
Тематика - Любовна
-----------------------------------------------------------

7. Мър Янке, мър вакло ягне



Мър Янке, мър вакло ягне (мъри+),
дигни очи, погледни ме,
дигни очи, погледни ме,
скърши вежди, изгори ме


Тем: Вини го в изневяра
Дешифрирал Тодор Тодоров
изп. Зюмбюла
Веселчане, Кърджали
-----------------------------------------------------------

8. Тодур Яленки думаше



Тодур Яленки думаше:
- Любе Ялено, Яленке,
стани ми, любе, извади
моето конче хранено,
хранено, пък не яздено,
че ще да ида, любе ле,
сай доло, къде ливади


Тем: Подтикнат към съпружеска изневяра
Дешифрирал Тодор Тодоров
изп. Зюмбюла
Веселчане, Кърджали
-----------------------------------------------------------

9. Маруда пилци хранила



Маруда пилци хранила
с неина буля Васил(-ъ),
с неина буля Василка.
Марудините вияха,
Марудините ядяха


изп. Зюмбюла
Веселчане, Кърджали
зап. Тодор Тодоров
------------------------------------------------------------

10. Ангеле, младо, зелено



Ангеле младо, зелено!
Имала майка, гледала
дуру двамина синове
и двене моми хубави.
Расна ми Ангел, пурасна
на дванадесте години


изп. Зюмбюла
Веселчане, Кърджали
зап. Тодор Тодоров
Тем: Още 12-годишен се разболял и е на умиране
------------------------------------------------------------

11. Кере ле кузум хубава



Кере ле кузум хубава,
близичко седни до мене,
близичко седни до мене
да видим приляга ли не

изп. Петкана
Веселчане, Кърджали
зап. Тодор Тодоров
------------------------------------------------------------

12. Ой Стано, Стано, хубава Стано



Ой, Стано, Стано, хубава Стано!
Поискали са хубава Стана
от планината, Ян кехаята.
Станина майка Стана не дава


Веселчане, Кърджали
изп. Ангелина Михалева Петрова, р 1944
Тем: Заканил се, че не го иска момата и майка й
------------------------------------------------------------

13. Златините верни кардашки



Злат'ните верни кардашки,
тия на Злата думаха:
-Хайде на хоро да идим,
хорото да ни заводиш,


изп. Ангелина. Гледка, Кърджали
зап. Тодор Тодоров
-----------------------------------------------------------

14. Йотде се, Гергьо льо, задигна



Йот де се,Гьоргьо льо,задигна,
оща по нашта работа,
за попа и за даскаля,


изп. Добра, Кърджали
---------------------------------------------------------

15. Нижете, меже, нижете. Старцево, 1957



- Нижете, мйъже, нижете,
тютюнен дъ съ нъниже,
тютюнен дъ съ нъниже,
сабах е, съмнало са е

ТБ:
на меджия
сабах = сутрин
сабах да викат = сутришното пеене на ходжата от минарето на джамията
------------------------------------------------------------

16. Приставаш ли ми, девойко



Приставаш ли ми девойко
- Пристануваш ли, девойко,
двама във гора да идем,
двама във гора да идем?
- Пристанувам ви, юначе,
ако се вярно прикълнеш.

изп. Халие, Садике, Сабрие и Шефкие
м. Галище, Старцево, 1957
--------------------------------------------------------------

17. Заспала билбил девойка



Заспала билбил девойка
Зъспала бильбиль девойка,
ф лятнънъ гора зелена,
нъ зиленъна ливада

изп. Хайрие, Алия, Алие и Фетма
с. Буково, Мадан, 1957
-------------------------------------------------------------

18. Байреме, пусти байряме



Бъйреме, пусти бъйреме,
да беше барем онбеж гюн,
да играм да са наиграм.

изп. Ахмед, Златоград. 1957 г
т.б. онбеж гюн = петнадесет дена
зап. Николай Кауфман
тем. на Байрям
--------------------------------------------------------------

19. Виж как са през ред седнали



Виж как са приз ряд седнали,
нашине севди севгили,
най е накраян седнала,
мояна севда севгили

изп. Кица, Златоград, 1957 г
тем. хоро на Байрям
зап. Н. Кауфман
--------------------------------------------------------------

20. Играйте, моми, рипкайте, соя са Байрям помина



Играйте, моми, рипкайте,
соя съ бърьям поминъ,
соя съ бърьям поминъ
и друг ми иде да дойде

изп. Кадрие с група девойки, Старцево, 1957
зап. Н.Кауфман
тем. байрямска
--------------------------------------------------------------

21. Мале ле, моя майчице - Неделино



Мале ле, моя майчице,
девойко мъри йубъвъ,
майчо, роди мъ другишъ
и другиш мома да стана

Неделино, 1957
тем. За семейни отношения
битова функция - кукерски танц
зап. Н. Кауфман
Тб: Щот пеят много, че пеят от всяка по малко. Слагат ръцете на юмрук пр. усо? /нечетливо написано и неразбираемо/.
--------------------------------------------------------------

22. Дем, дем, диемке ле, мале ле, моя майчице



Дем, дем, демке ле, мале ле моя майчице, де!
Дем ке ле, уоро щем да играеме,
бърьямско дъ спъменем.

Неделино, 1957, НК
тем. хоро на байрям
Пее се на байрямско хоро на два чифта
--------------------------------------------------------------

23. Мале ле, моя майчице - Оградна, 1957



Мале ле моя майчице (дим, димке ле)
фати съ, моме, на оро,
фати съ, моме, на оро,
оро е грозно брез тебе

Тб: Оградна, старо име Сарък.
Оградна, Падина, Жълтуша, Енювче, Уручувци пеят едно. Буково, Букова поляна и Галище пеят другояче.
Прадядо на 60 г. човек, е казвал, че се е преселил в Оградна от с. Неделино. Невестите им обикновено от Жълтуша и Енувче - затова и песните.
изп. Сание - води, Айше - следи. Хоро на Байрям
с. Оградна /Сарък/ Маданско См Южна България Родопи
Сание Шериф Карабова 1943
Айше Идрис Карабова 1943
------------------------------------------------------------------

24. Задали са са, подали - Галище



Зъдали съ съ, подали (Дим, Димке+)
низ Рожен, низ бърчинанъ,
низ Рожен, низ бърчинанъ
три-четворица комити

Хоро на байрям.
изп. Халие и Садике
м. Галище, Мадан, 1957, зап. Ник. Кауфман
-------------------------------------------------------------------

25. Хубав ми Гьорги, хубав ми.



изп. Стояна Димитрова Терзиева
зап. Тодор Тодоров, Кърджали, 1960
тем. клетва и наказание
--------------------------------------------------------------------

26. Елко мари, Йелчице



Елко мари, Йелчице,
казалнъшка ябълко,
казалнъшка ябълко!
Елка сбира да тръгва
на Ескикю, на госте

изп.
зап. Тодор Тодоров, Веселчане, Кърджали, 1960
тем. не го иска
------------------------------------------------------------------

27. Ой, чобан, карагьоз чобан



Ой чобан,чобан,карагьоз чобан,
където ходиш,за Рада питаш,
за Рада питаш,Рада загорка

изп. Зюмбюла Тодорова Мъргова р.1920
зап. Тодор Тодоров, Веселчане, Кърджали, 1960
----------------------------------------------------------------

28. Сино Граматик Граматик



Сино Граматик, Граматик!
Граматик гали българка,
Граматик гали българка,
майка булгарско не знае,
не знае да й продума

Тем: Зла свекърва отравя снаха си
изп. Зюмбюла Тодорова Мъргова р.1920
зап. Тодор Тодоров, Веселчане, Кърджали, 1960
-------------------------------------------------------------------

29. Сино Стоене, Стоене



Сино Стоене, Стоене,
бре, що си толкова сторил,
бре, що си толкова сторил,
девет години да лежиш

изп. Зюмбюла Тодорова Мъргова р.1920
зап. Тодор Тодоров, Веселчане, Кърджали, 1960
тем. Наказание за извършен грях
-----------------------------------------------------------

30. Грозданка по двор ходеше



Грозданка по двор ходяше,
златно кандило мияше
и са на Бога молеше:
- Да мога, Боже, да найда,
да мога, Боже, да найда
от Марча юнак по-добър,
че ще със него да ида

Тем: Хайдушка. Убил я за изневярата й.
изп. Зюмбюла Тодорова Мъргова р.1920
зап. Тодор Тодоров, Веселчане, Кърджали, 1960
-------------------------------------------------------------

31. Груде ле мари хубава



Груде ле мари хубава,
не родила те майка ти,
дъль грабном да те грабнеме
иль на кон да те кладеме

Тем: Иска да краде хубава мома
изп. Петкана. Кърджали, 1960
----------------------------------------------------------

32. Проклет да бъде, мамо ма



Проклет да бъде, мамо ма,
тоз, който стана причина,
тоз, който стана причина,
войната да се отори

Тем: Мотиви: войнишки, лични, антивоенни настроения
изп. Цветанка. Гледка, Кърджали, 1960
зап. Тодор Тодоров
----------------------------------------------------------

33. Стоян Калуди думаше



Стоян Калуди думаше:
- Калуде, дилбер хубава,
мър кажи, кажи, Калудо,
котро аргатче най слуша,
при него да те оставя

Тем: Изневерява на мъжа си с ратайче
изп. Цветанка. Гледка, Кърджали, 1960
зап. Тодор Тодоров
--------------------------------------------------------

34. Мавруда китки садила



Мавруда китки садила (мъри+)
хем ги садила редила,
хем ги садила,редила (мъри+)
и на китките думала,

изп. Руска Димитрова Ангелова р.1945. Гледка, Кърджали
тем. Вест за годеж
-----------------------------------------------------------

35. Мале ле, Стоянова



-Мале ле,ти Стуянова,
хайде ме,мале ле,позгоди,
хайде ме,мале ле,позгоди,

изп. Руска Димитрова Ангелова р.1945, Гледка, Кърджали
тем. Вест за годеж
------------------------------------------------------------

36. Кирчо, добър юнак



Кирчо, добър йонак,
той в тъмница лежи,
на рамо му седи
пиле соколово.

Кирчо, добър йонак ситни сълзи рони,
ситни сълзи рони, пиле да си пои

изп. Ангелина. Гледка, Кърджали, 1960
Тб: Мелодията на "Мамо, харижи ми"
Тем: Иска баща му да продаде имането си, за да го освободи от тъмницата
------------------------------------------------------------

37. Бре, Бойдан желнате проводи



Бре, Бойдан желнате прооди
ду Радола, млади кехае:
"Де да е Радол да дойде,
яко ми Радол не дойде,
главата да му земите.

Тем. хайдушка
Изп. Пагона (родена в Съчанли). Глека, Кърджали, 1960
-------------------------------------------------------------

38. Стоян си Рада думаше



Стуян си Раде думаше:
- Жалу ли ти е, Радо льо,
йуткак ми се Стуян оглави
на другу селу, Радо льо,
за другу първо любове?

Изп. Пагона (родена в Съчанли). Глека, Кърджали, 1960
Тем: Жени се за друго либе, а иска първото си
--------------------------------------------------------------

39. Две гайдарски мелодии - на мохабет и на хоро



Димитър Тодоров Митрев р. 1921
Мелодии (хасковско?) - на моабет и на хоро
Размер: II мелодия е в 2/4
Зап. Тодор Тодоров, Гледка, Кърджали, 1960
---------------------------------------------------------------

40. Рано е Тодур подранил



Рано е Тодур подранил,
рано ми, на ден Гергьовден,
нивите да си обида,
нивите, росни ливади

изп. Ангелина, Гледка, Кърджали, 1960
---------------------------------------------------------------

41. Руса е мегдан нашлала



Руса е мигдан нашлала,
тя е Тодора върнала,
тодоровите сестрици,
тий са на градът отишли

изп. Ангелина, Гледка, Кърджали, 1960
---------------------------------------------------------------

42. Василчо седи на ханче




Василчо седи на ханче,
на ханче и на дюкянче,
Станка през пъта вървеше,
със кадифени налъми,

изп. Ангелина, Гледка, Кърджали, 1960
----------------------------------------------------------------

43. Елка сбира,тръгнува



Елка сбира,тръгнува,
на Икерум на гости,
майка хи я не пуска,
-Седи,Елко, ни пуда,

изп. Ангелина, Гледка, Кърджали, 1960
----------------------------------------------------------------

44. Мама си Радка плетеше



Мама си Радка плетеше,
хем я плетеше,учуше,
-Тук седи,Раде,не ходи,

изп. Ангелина, Гледка, Кърджали, 1960
----------------------------------------------------------------

45. Запалила се гората



Запалила се гурата,
(Русо бьо,вакал увчарю+)
гурата и планината,

изп. Ангелина, Гледка, Кърджали, 1960
тем. овчарски живот
----------------------------------------------------------------

46. Научила се Тодорка



Научила си Тодорка,
късно за ода да ходи,
и сноща късно йотиде,
там си Тудорка завари,

тем. вест за годеж
изп. Ангелина, Гледка, Кърджали, 1960
----------------------------------------------------------------

47. Всичкъде стана, не стана



Всичкъде стана, не стана,
във Чубан стана най-много,
във Чубан и в Калъчдере,


тем. войнишка
изп. Ангелина, Гледка, Кърджали, 1960
----------------------------------------------------------------

48. Бре, овчарьо, бре делийо



Бре,овчарьо,бре делийо,
ти га ходиш по гората,
по гората,по полето,

Руска Димитрова Ангелова р.1945
Кърджали, 1960
-----------------------------------------------------------------

49. Де ми даде моме тая вода



Де ми даде (моме+), де ми даде
тая йода (моме+), сношна йода,
тая йода, сношна йода
шикерлия, шербетлия

Руска Димитрова Ангелова р.1945
Кърджали, 1960
-----------------------------------------------------------------

50. Маре ле, мър, чула ли си



Марье ле,мър чула ли=
Марье ле,мъри иль не си?
в село са дошли ,Марье ле,
зъпчии и чорбаджии,

Тб: Песента е от Тополовгард зъпчии=зъптии зорне= на сила
изп. Добра Иванова Ръждова
зап. Кърджали, 1960, Тодор Тодоров
------------------------------------------------------------------

51. Каражо са гости дошли



Каражо са гости дошли,
хем госте,Каражо слубаре,
Каражо са чудом чудеше,
бре що ли гостето да гости,

изп. Стана, родена в Чадърли
зап. Кърджали, 1960
-------------------------------------------------------------------

52. Я се, Марийко льо, йоглави



Мари Марийко льо,Марийко,
мър ти батева сестрице,
я се Марийко льо,йоглави,
я се оттука йотмахни,

Тб: слубаре = слюбници
изп. Добра, Кърджали, 1960
-------------------------------------------------------------------

53. Невясту, млада невясту



Невясто млада невясто,
гату за тебе идяйме,
тъй вишничките цъвтяйа

изп. Мара, родена в Доганхисар
зап. Кърджали, 1960
---------------------------------------------------------------------

54. Невясту каква са сгаду сгадайме



Невясту,млада невясту,
каква са сгаду сгадайме,
барабар везму везайме,

тем. сватбарска, отиване към черквата
изп. Мара, родена в Доганхисар
зап. Кърджали, 1960
---------------------------------------------------------------------

55. Куме, да подиме за невеста



Куме, да подиме за невеста
Куме, за невеста лестовица,

тем. сватбарска, вземане булката от вратата
изп. Мара, родена в Доганхисар
зап. Кърджали, 1960
----------------------------------------------------------------------

56. Излез, излез, момкова мале



Излез,излез,
ти момкова мале,
та да видиш,
какво чудо карам,

тем. сватбарска, пристигане у момчето
изп. Мара, родена в Доганхисар
зап. Кърджали, 1960
----------------------------------------------------------------------

57. Залюбил бев малка мома



Залюбел бяв малка мома,
на дванаисет години,
яс я любих три години,

тем. на Гергьовден
изп. Мара, родена в Доганхисар
зап. Кърджали, 1960
----------------------------------------------------------------------

58. Юначе, луда делийо



Юначе, луда делийо,
що лу ми седиш, лудеиш?
сбери ми нишан изпрати,
пидисе дюкми шарени.

изп. Добра, Кърджали, 1960


неделя, 9 юни 2019 г.

Елена Каневска-Николова - Славянобългарският пласт в ойконими от Южните Родопи (Ксантийско, Гюмюрджинско, Софлийско и Димотишко). 2016

Елена Каневска-Николова - Славянобългарският пласт в ойконими от Южните Родопи (Ксантийско, Гюмюрджинско, Софлийско и Димотишко). 2016
Източник: Предоставена от автора.



сряда, 15 май 2019 г.

Доленското пеене "на високо" - Тодор Узунов, 2012



Доленското пеене "на високо" - Тодор Узунов, 2012
Източник: Предоставена от автора.




сатовча, долен, доленско, пеене, на високо, двуглас, триглас