неделя, 9 юни 2019 г.

Елена Каневска-Николова - Славянобългарският пласт в ойконими от Южните Родопи (Ксантийско, Гюмюрджинско, Софлийско и Димотишко). 2016

Елена Каневска-Николова - Славянобългарският пласт в ойконими от Южните Родопи (Ксантийско, Гюмюрджинско, Софлийско и Димотишко). 2016
Източник: Предоставена от автора.сряда, 15 май 2019 г.

Доленското пеене "на високо" - Тодор Узунов, 2012Доленското пеене "на високо" - Тодор Узунов, 2012
Източник: Предоставена от автора.
сатовча, долен, доленско, пеене, на високо, двуглас, триглас

неделя, 20 май 2018 г.

Районът на Родопите в 13-ти и 14-ти век - Катрин Асдраха, 1976Районът на Родопите в 13-ти и 14-ти век - Катрин Асдраха, 1976

Част 1


Част 2
Catherine Asdracha - La Region Des Rhodopes Aux XIIIe et XIVe siecles
Etude De Geographie Historique