събота, 31 януари 2015 г.

Ничия земя: Раната "Възродителен процес" - част 1

Ничия земя: Раната Възродителен Процес - част 1, Слащен

Връзка за гледане - VBox7
https://www.vbox7.com/play:90d7535da2


Част 2
https://www.vbox7.com/play:2184b4ac7f
родопите, възродителен процес, преименуване, българи мохамедани, помаци, българи мюсюлмани, родопски истории, слащен

понеделник, 1 декември 2014 г.

Петър Маринов - Смолян и околията в своето близко и далечно минало, 1937-39

Петър Маринов - Смолян и околията в своето близко и далечно минало, 1937-39ПМ - См и ок by Rodopski_Starini
петър маринов, родопите, родопа, родопска, история, смолян, смолянско, смолен, боян добрев, boyan dobrev, родопски старини, rodopski starini, rhodopes, rodopi, rodopska, rodopsko, rodopite

петък, 9 май 2014 г.

Стоян Райчевски - Българите мохамедани

Стоян Райчевски
Българите мохамедани, 2004


СтРайч by Rodopski_Starini
родопски старини, история, родопите, стоян райчевски, българите мохамедани, българи мохамедани, помаци, мюсюлмани, ахряни, родопаБоян Добрев / Boyan Dobrev

понеделник, 17 февруари 2014 г.

Речник на думи турски и гръцки в езика български - М. Павлев, Ал. Живков, 1855 г
Речник на думи турски и гръцки в езика български - М. Павлев, Ал. Живков, 1855 г.

Виж също:
Родопски речник. Второ допълнение - Тодор Стойчев, 1983
Тодор Стойчев - Родопски речник. Допълнение, 1970
Тодор Стойчев - Родопски речник, 1965
Любомир Милетич - Източните български говори, 1905
Към историята на българския език - Б. Цонев, 1903
Б. Цонев - Поправки и допълнения към Милетичевата книга "Източните български говори" - 1905
Б. Цонев - Увод в историята на българския език, 1901
Рупски говори. Безпредложни конструкции на мястото на стари падежи - Н. Павлова, 1980
Рупски говори. Изравняване на формите за мъжки и среден род - М. Китанова, 1980
Любомир Милетич - Търлиското евангелие от 1861
Александър Тeодоров Балан - "Един особен звук в родопското наречие", 1904
П. Р. Славейков - Рупското или рупаланско наречие, 1882
"Родопското наречие" - Христо Попконстантинов, 1889
Л. Милетич - Фонетични особености на помашките говори в Чепинско, 1905
Л. Милетич - Старобългарска граматика, 1906
Л. Милетич - Родопските диалекти на българския език, 1912 (на немски)
Западнорупски диалекти в Търлиското евангелие - Т. Дерекювлиев
Развой на гласна ѣ (ят) в източните родопски говори - Мирослав Михайлов
Езикови бележки из с. Бачково - Ст. Шишков, 1905
Родопски говори - Дребни синтактични бележки върху употребата на лу, лю, ле, ляй и хамен, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 11, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 10, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 9, Дован хисар, Дедеагач. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 8, Ст. Шишков 1907. Говорът в Дован Хисар, Дедеагачко
Родопски говори - 7, Стою Шишков, 1907. Говорът на Кетенлъшките помаци
Родопски говори - 6, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 5, Ст. Шишков, 1906 /Смилян, Тозборун - Могилица, Пашмакли - Смолян/
Родопски говори - 4, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 3, Ударението в централния ахъ-челебийски говор, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 2, Отглаголни именни форми, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 1, Суфикси за увеличителни и умалителни имена, Ст. Шишков, 1905
Неопределителни местоименни форми в българските диалекти - Марияна Витанова
Максим Младенов - Говорите в Родопите
Сребрю Георгиев - Говорът в с. Чешнегир, 1907
Тълковен речник на турцизмите в българския език - Весела Кръстева
Речник на думи турски и гръцки в езика български - М. Павлев, Ал. Живков, 1855 гречник диалекти остарели турски гръцки думи български език родопски говори родопите
Боян Добрев, Boyan Dobrev