сряда, 24 август 2011 г.

Родопчани, сп. National Geographic, August 1932

Родопчани

Списание National Georgaphic, Август 1932 година.

Снимка: Wilhelm Tobien

Описание:
Снимка 1
Мохамеданите в България наброяват повече от половин милион. Повечето от тях са турци, но сред тях също има около 88 000 българи мохамедани, познати като помаци (виж също снимка XIII), отрудени простички хора, които живеят в най-отдалечените части на Родопските планини и които са приели исляма преди много време. Група мъже помаци.

Снимка 2
Крайпътна месарница в Бачково. Българите обичат агнешко и овче месо и в страната има 8-10 милиона овце. Месото висящо в месарницата е от млади агнета.Родопчанки, сп. National Geographic, August 1932

Списание National Georgaphic, Август 1932 година.

Снимка: Wilhelm Tobien

Описание: БЪЛГАРСКИ СЕЛСКИ ЖЕНИ. Предящите момичета вляво, стоящи близо до полица с конусовидни кошери, са помакини (виж също цветна снимка XVI). Къщата отдясно принадлежи на заможен селянин. Както повечето стари селски къщи, тя е построена нависоко за да осигури помещения за складиране и за конюшни отдолу.


неделя, 14 август 2011 г.

Неопределителни местоимения в българските диалекти - Марияна ВитановаВиж също:
Любомир Милетич - Търлиското евангелие от 1861
Александър Тeодоров Балан - "Един особен звук в родопското наречие", 1904
П. Р. Славейков - Рупското или рупаланско наречие, 1882
"Родопското наречие" - Христо Попконстантинов, 1889
Л. Милетич - Фонетични особености на помашките говори в Чепинско, 1905
Л. Милетич - Старобългарска граматика, 1906
Л. Милетич - Родопските диалекти на българския език, 1912 (на немски)
Западнорупски диалекти в Търлиското евангелие - Т. Дерекювлиев
Развой на гласна ѣ (ят) в източните родопски говори - Мирослав Михайлов
Езикови бележки из с. Бачково - Ст. Шишков, 1905
Родопски говори - Дребни синтактични бележки върху употребата на лу, лю, ле, ляй и хамен, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 11, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 10, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 9, Дован хисар, Дедеагач. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 8, Ст. Шишков 1907. Говорът в Дован Хисар, Дедеагачко
Родопски говори - 7, Стою Шишков, 1907. Говорът на Кетенлъшките помаци
Родопски говори - 6, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 5, Ст. Шишков, 1906 /Смилян, Тозборун - Могилица, Пашмакли - Смолян/
Родопски говори - 4, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 3, Ударението в централния ахъ-челебийски говор, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 2, Отглаголни именни форми, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 1, Суфикси за увеличителни и умалителни имена, Ст. Шишков, 1905
Неопределителни местоименни форми в българските диалекти - Марияна Витанова
Максим Младенов - Говорите в Родопите
Сребрю Георгиев - Говорът в с. Чешнегир, 1907