Thursday, January 21, 2016

Още няколко думи за култа към Енихан баба в Средните Родопи - Росен Малчев

Още няколко думи за култа към Енихан баба в Средните Родопи - Росен Малчев
Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл"

д.ф.н. Росен Малчев, Факултет по славянски филологии, СУ
Росен Малчев - Liternet

КлтЕнхБаб by Rodopski_Starini