понеделник, 12 ноември 2012 г.

Границата междy Авгyста Траяна и Хадрианопол и Неолитни скелети от Кърджали

За границата междy територията на градовете Авгyста Траяна и Хадрианопол през III в. - Василка Герасимова-Томова
Родопски сборник, кн.5

АвгТрХадр by Rodopski_Starini on Scribd
Неолитни скелети от Кърджали - Петър Боев, Лyчия Кавгазова
Родопски сборник, кн. 5

НеолКрдж by Rodopski_Starini on Scribd