Sunday, September 2, 2012

Традиционната женска риза в Средните Родопи - Мариана Райкова, 1975

Традиционната женска риза в Средните Родопи - Мариана Райкова, 1975

RiziRodopiродопски старини, родопите, носии, родопска носия, традиционна женска риза, средни родопи, родопа, rhodopes, traditional rhodope costumes, народни носии, фолклор