събота, 9 юни 2012 г.

Х. Т. Норис - Ислямът на Балканите
Х. Т. Норис
Ислямът на Балканите

Съдържание
Посвещение
Бележки по транскрипцията
Речник
Увод


Глава 1. Арабите, славяните, унгарските сарацини и арнаутите
Арабите навлизат в балканската история
Близкоизточни вярвания сред славяните
Арабската заплаха върху Византия
Арабите и българите в началото на десети век
Дубровник и арабския Изток
Печенези и хорезмийски мюсюлмани в средновековна Унгария
Ал-Идриси (584/1154) описва югославския бряг, Албания и вътрешността на Македония
Арнаутите
Балканския регион, "Песен за Роланд" и средновековните арабски фолклорни епоси

Глава 2. Ориенталски влияния върху ислямския и неислямски живот и литература в Босна, Македония и между албанците
Богомилите и християнската среда
Ислямът в балканския град
Джамия, текке и библиотека
Арабски и персийски учени
Ранни ислямски поети в Албания
Ислямска популярна литература
Поети от началото на 19 век


Глава 3. Суфическото течение и ордени на Балканите и историческата им връзка със Суфизма от Централна Азия
Бекташите
Суфистки ордени на Балканите различни от шиитите
Кадирия
Мевлевия
Кхалватия
Накшабандия
Маламия
Шайкх ал-Таифа ал-Байрамия
Произход на бекташите в Албания
Кога са построени първите теккета в земите на Албания
Круже


Глава 4. Мюсюлмански герои на българите, татарите от Добруджа, албанците и босненците
Ориенталски легенди за арабския и средноазиатски произход на българите и арнаутите
Фолклорният епос, религиозната мисия, чудесата и множеството гробници на Саръ Салтък
Круже, Саръ Салтък и Гйерг Елез Алиа в Албания и Босна


Глава 5. Албански суфически поети от 19 и 20 век и влиянието им върху съвременната албанска мисъл
Творбите на Наим Фрашери
Поемата от Наим Фрашери за Скандербег
Творбите на Наим Фрашери за бекташите
Историческата основа на Наимовата "Кербелая"
Теккетата от Ирак
Епосът за Фудули и влиянието му върху албанската литература
Кербелая
Суфически поети от Косово през 20 век
Бекташийското наследство в стиховете на Баба Али Томори
Нео-мистицизмът на Хамид Гюлбегай


Глава 6. Балкански мюсюлмани в историята на Магреб, Египет и Сирия и влиянието на арабския Изток върху селския живот при Али Паша Тепелена
Албанци и босненци в Алжир и Тунис
Албанци в Египет
Албанците и бекташийските теккета в Кайро
Историята на Шейк Мухаммад Лютфи Баба и Шейк Ахмад Съръ Баба
Ал-Хадж Умар Лютфи Башаръзъ
Али Паша от Тепелене
Албанци в Сирия


Глава 7. Мостове и граници на ислямската вяра и култура между балканското мюсюлманско и не-мюсюлманско общество
Битката за Косово и сръбския кръстоносен поход срещу исляма
Синкретични течения и религиозното разбирателство в късното Средновековие
Румънски манастири и джамии и връзките им с арабския Изток
Ислямът в Косово
Бъдещето


Избрана библиография
Допълнение: Сръбската позиция относно исляма през 1980-те