петък, 1 юни 2012 г.

В търсене на себе си. Идентичността на българите мюсюлмани (помаците) - Милена Беновска-Събкова

В търсене на себе си. Идентичността на българите мюсюлмани (помаците). Изследване от Западните Родопи, Милена Беновска-Събкова

IN SEARCH OF ONE’S OWN SELF. IDENTITY OF THE BULGARIAN MUSLIMS (POMAKS). A CASE STUDY FROM THE WESTERN RHODOPES

By Milena Benovska-Sabkova

In Search by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, родопите, идентичност, българи мюсюлмани, помаци, помаците, милена беновска събкова, история, етнография, rhodopes, rhodopi mountains, pomak, pomaks, bulgarian muslims