понеделник, 16 април 2012 г.

1938 г, Описания на селища: Търън и Корово

Описания на селища 1. Имам Мехмед Дервишев: Нашето село Търън - из сп. "Родопа" 2. Корово, Чепинскородопски старини, родина, родопите, търън, корова, корово, чепино, чепинско, rodopski starini, rhodopes, rodopite, rodopska istoria, rodopi