Friday, April 20, 2012

Книгопис за българите мохамедани 1870 - 1937

Knigopis1870-1900 Религия и народност 1937

Къркларъ - Четиридесетте (Мохамеданска легенда)
Къркларъ

Песни 1937
родопски старини, родопите, родопска, история, българи мохамедани, българи мюсюлмани, помаци, rodopski starini, rhodopes, mohammedans, muslim, pomaks, родопски народни песни,