Wednesday, March 21, 2012

1706 - Пътуването на френския изследовател Пол Люкас през Родопите

Глава XXVI: Тръгване от Пловдив (Philippopolis). Асеновград (Станимака - Stenemak), Бачково (Bascou), Бачковския манастир. Асеновия надпис

Глава XXVII: Изкачване по планината Parcelly (Перелик?). Селата Chiroucouvise (Чуруково?), Breamisen delly (Брезе?). Планината Estaque и селото Estaque (Стойките?). Село Пашмакли (Смолян - Pachamacly) и неговите обитатели. Планината Turienne (Турян), селата Tosbur (Могилица - Тозбурун) и Арда (Hardes). Долината на Кара су(р. Места). Драма. Бюст на Херкулес. Надписи.

Пол Люкас за първи път преписва българския надпис от Асеновата крепост, който за съжаление е унищожен от асеновградските гърци през 1883. За щастие съществуват 2 преписа на надписа (Lucas 1706 и Славейков 1865) отпреди разрушението му, на базата на които е възстановен.

Описание на Смолян:
Преминахме през едно село наречено Пашмакли, чиито жители са турци (мюсюлмани), но те не говорят турски. Техният говор е основно славянски, смесица от гръцки и български.Надписът на Асеновата крепост - 1706 г.


PL - Voyage, 1712Homann Heirs: Карта на Унгария и Балканския полуостров от 1752 година.

Хеърс използва описанията на Лукас за населените места. На картата са отбелязани Арда (Hardes), Могилица (Tosbur - Тозбурун), Турян (Turienne M.), Стойките? или Чепеларе? (Estaque, Estaqve M.), Перелик? (Parally M.), Чурал? (Chura M.), M. Jongou. Пропуснати са Бачково и Пашмакли(Смолян).
Paul Lucas - Voyage dans la Grece, l'Asie Mineure, la Macedoine et l'Afrique, 1712

Paul Lucas - Voyage_dans_la_Grece - Stenimaka 285 p - Tomme 1, 1715

Paul Lucas - Voyage_dans_la_Grece - Tomme 2, 1715родопски старини, rodopski starini, paul lucas, пол люкас, асеновград, бачково, бачковски манастир, чуруково, стойките, пашмакли, смолян, тозбурун, могилица, арда, карасу, драма, брезе, асенов надпис, асеновата крепост, асеновия надпис