сряда, 29 февруари 2012 г.

1908 Д. Ихчиев - Турски държавни документи за кърджалиите, сп. Българска сбиркаИхчиев, турски документи, кърджалиите, родопски старини, rodopski starini