Tuesday, February 7, 2012

1907. Кацаров, Кукерите - остатъци от Дионисовия култ

Връзка между кукерските игри в Гърция и остатъците от Дионисовия култ.

1907 Кук-Дион by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, кацаров, кукери, кукерски игри, дионисий, дионисов култ, rodopski starini