четвъртък, 9 февруари 2012 г.

1886, Хр. Попконстантинов - Из Родопите

Рупчос - едно българско краище в северните разклонения на Родопските планини

1. Землеописен очерк
2. За названията "Рупчос" и "Рупци"
3. Горо и водоописателен преглед
4. Географически, статистически, етнографически и икономически преглед
5. Чепеларската долина
6. Юговската долина (Дрянова-Колу)
7. Кричимската долинародопски старини, родопи, родопите, родопска, история, изследвания, фолклор, народни, песни, христо попконстантинов, стою шишков, васил дечев, дечов, петър маринов, николай хайтов, любомир милетич, българи, християни, мюсюлмани, мохамедани, помаци, помак, rodopski starini, rhodope antiquities, Bulgarian Muslims, Pomaks, pomak, Rhodope Mountains, Rodopi, Rhodopes, Ροδόπη, Πομάκοι, чепино, велинградско, смолян, пашмакли, устово, читак, райково, ахъ-челеби, ахъ челеби, чепеларе, девин, златоград