вторник, 31 януари 2012 г.

Борбата на Сирак - Али от с. Чомаковци с кърджалиите, сп. Труд, 1890

Константин Иречек - Княжество България, 1899
"Ловчанските помаци ... Те са хора юначни; още живеят потомците на Сирака от Чомаковци, който казват очистил Видинския санджак от Кърджалиите...", стр. 901


Борбата на Алия Сираков, Помака, от с. Чомаковци с кърджалиите, сп. Труд, 1890


rodopski starini, родопски старини