Thursday, January 26, 2012

Христо Попконстантинов - От Витоша до Родопа, Пътни бележки от 1883

Част 1
Хр.П.К - 1888-1

Част 2
ХрПК - 1888-2

Част 3
ХрПК - 1888-3

Част 4
ХрПК - 1888-4

Част 5
ХрПК - 1888-5

Част 6
ХрПК - 1888-6

Част 7
ХрПК - 1888-7

Част 8
ХрПК - 1888-8

Част 9
Хр.П.Константинов - 1890-1
родопски старини, родопи, родопите, родопска, история, изследвания, фолклор, народни, песни, христо попконстантинов, стою шишков, васил дечев, дечов, петър маринов, николай хайтов, любомир милетич, българи, християни, мюсюлмани, мохамедани, помаци, помак, rodopski starini, rhodope antiquities, Bulgarian Muslims, Pomaks, pomak, Rhodope Mountains, Rodopi, Rhodopes, Ροδόπη, Πομάκοι, чепино, велинградско, смолян, пашмакли, устово, читак, райково, ахъ-челеби, ахъ челеби, чепеларе, девин, златоград