четвъртък, 21 април 2011 г.

От старите ленти 2

Сто и десет годишна българка родопчанка от с. Павелско с 60 годишния й внук.