Thursday, April 21, 2011

От старите ленти 2

Сто и десет годишна българка родопчанка от с. Павелско с 60 годишния й внук.