събота, 30 април 2011 г.

Обичаи - Обществена и частна благотворителност, 1905

Обичаи - Обществена и частна благотворителност, 1905