Friday, April 22, 2011

Хайдутинът Милин убива Иван заради жена му. Приказка от Устово - 1872

Из Български народен сборник, В. Чолаков - 1872
Приказка от Устово - Хайдутинът Милин убива Иван

Приказка от Устово - В. Чол... by Rodopski_Starini on Scribd